Eindelijk duidelijkheid:
PIM OVERZIER WERD NIET VERMOORD

Hoe kom je er na 12 Jaar achter dat een vermoord verklaarde man niet is vermoord maar een natuurlijke dood is gestorven?

In 2009 bleek bij toeval dat bij de sectie het hart van Pim Overzier was bewaard. Dit was tot dat moment niet bekend. Door onderzoek naar dit hartweefsel ontdekte geneticus dr. Ellen van Langen van het Academisch Medisch Centrum dat Overzier een genetische afwijking bezat met een verhoogde kans om plotseling te overlijden, met name onder stressvolle omstandigheden. De vraag was of deze afwijking werkelijk zijn dood had veroorzaakt. Het duurde tot 2012 voordat uit een nieuw onderzoek naar het hart, door patholoog-anatoom dr. Van de Goot in samenwerking met professor Niessen van het VU Medisch Centrum, eindelijk vastgesteld kon worden dat Overzier ernstige hartafwijkingen bezat, waaronder aantoonbare weefselschade aan het hart en een vernauwing van de bloedvaten van 75%. Bij leven zou dat, volgens de artsen, tot een acute ziekenhuisopname hebben geleid en mogelijk tot zijn overlijden. Alle pathologen-anatoom, zowel dr. Visser van Het NFI als dr. Van de Goot en de Duitse dr. Mlynek, vonden geen aanwijzingen voor de door het Hof te Arnhem vastgestelde verstikking en evenmin sporen van het gebruik van geweld. Dit leidde tot de conclusie dat het in hoge mate valt uit te sluiten dat Overzier door verstikking om het leven is gekomen. Bij gebrek aan een andere onnatuurlijke doodsoorzaak is de vastgestelde ernstige hartafwijking de enige doodsoorzaak waarvoor een hard bewijs aanwezig is: een natuurlijke dood ten gevolge van een acuut hartfalen. Al in 2003 had patholoog-anatoom dr. Van de Molengraft de eerste aanwijzingen daarvoor aangetroffen, doch zijn mening werd door het Hof met een onjuiste argumentatie aan de kant geschoven.

Nu uit eerdere reconstructies door deskundigen werd vastgesteld dat Henk Haalboom fysiek niet in staat kan zijn geweest een man met het postuur van Overzier te overweldigen en subtiel te verstikken, zoals de rechter beweerde, is nu een situatie ontstaan dat de advocaten van Henk op 21 mei 2015 een beroep hebben gedaan op de Hoge Raad om de zaak Overzier opnieuw door een ander rechtscollege te laten beoordelen. Niet alleen is er nu sprake van een goed onderbouwd novum. Met alle fouten in het vonnis die al eerder door diverse deskundigen werden beschreven, is nu een situatie ontstaan die een heel nieuw licht werpt op het overlijden van Pim Overzier en op de betrokkenheid van Henk Haalboom. Hopelijk wordt nu een einde gemaakt aan de gedachte dat Pim Overzier werd vermoord en dat Henk Haalboom daarvoor verantwoordelijk is. Dan ontstaat ook voor de familie Overzier eindelijk de duidelijkheid waar zij zo lang op hebben moeten wachten: dat PIM NIET WERD VERMOORD en een ernstige hartziekte waarschijnlijk tot zijn overlijden heeft geleid.

Al in 2003 stelden Henks advocaten dat Pim Overzier ten onrechte tot een vermoorde man werd bestempeld en Henk Haalboom ten onrechte als dader werd veroordeeld.
Het blijft bizar dat Henk ruim 12 jaar gevangen moest zitten voor een moord die niet werd gepleegd, terwijl ook al ten tijde van de veroordeling duidelijk was dat er geen aanwijzingen waren voor verstikking of het gebruik van geweld.

Justine Mol -  De Gestolen Jaren


Sommige dingen zijn zo bizar en pijnlijk dat niemand ze hoopt mee te maken. Justine Mol schreef een intrigerend en boeiend docudrama dat meer is dan een liefdesverhaal. Zij laat zien dat iemands leven in een drama verandert op het moment dat rechters niet goed opletten.

In januari 2002 wordt Henk Haalboom opgepakt omdat hij verdacht wordt van de moord op Pim Overzier. Na een lang proces wordt hij veroordeeld tot 20 jaar gevangenis. Maar is Henk wel verantwoordelijk voor de dood van Pim en is het wel een moord?

In 2006 begint Justine Mol hem te bezoeken als vrijwilliger van Humanitas. Henk en Justine worden elkaars maatjes door dikke muren en dunne telefoonlijnen. Duidelijk wordt wie Henk is, wat hij meemaakt in de gevangenis en hoe hij overleeft zonder zijn integriteit en innerlijke vrijheid te verliezen. Justine laat ook zien hoe advocaten Knoops en Acda werken aan een nieuw proces om de ware toedracht boven water te krijgen. Krijgt Henk de kans dit drama achter zich te laten en een liefdevol leven te gaan leiden waarin gerechtigheid een plaats heeft gevonden?

Het boek is te koop via de boekhandel of u kunt het online bestellen via Uitgeverij Aspekt.