Op donderdag 26 juli is Henk overgeplaatst van Zwolle naar Arnhem Zuid op verzoek van de medische dienst. Ik kan daar nu niet meer over zeggen dan dat dit een teken is van het onvermogen dat in de loop der jaren groeit om Henk een omgeving te bieden waarin hij gezond kan blijven. Hij is hartpatiƫnt, heeft een ernstige vorm van migraine en rug-, schouder- en evenwichtsproblemen. Buiten de P.I. zou Henk zijn leven zo kunnen inrichten dat zijn problemen goed te hanteren zouden zijn. Nu loopt hij voortdurend tegen zijn grenzen aan. Teveel lawaai, te fel licht, te hard bed, te weinig slaap, te veel onrust, te weinig zeggenschap over medicijngebruik en voeding, te weinig gehoor bij en steun van de medische dienst.

In dat licht is een overplaatsing naar een andere inrichting funest, omdat hij daar weer opnieuw moet beginnen met het verwerven van faciliteiten. Het personeel heeft nauwelijks mogelijkheden om hem te helpen aan wat hij nodig heeft en vindt hem lastig. Arnhem Zuid is extra moeilijk voor Henk omdat hij daar de eerste jaren van zijn detentie doorbracht. Daar kreeg zijn veroordeling langzaam vorm, terwijl hij bijna hele dagen in eenzame opsluiting moest doorbrengen. Hij is nu terug bij af en zit weer op een HvB afdeling (Huis van Bewaring), de plek waar nieuwe gedetineerden binnen komen, met een streng regiem met allerlei beperkingen. En dat na bijna 11 jaar detentie. De vraag is of zijn hart dit alles aankan.

Zijn advocaat, de heer Knoops doet wat hij kan om een oplossing te vinden. Hij heeft o.a. een bezwaarschrift ingediend tegen de overplaatsing. Wat jij kunt doen is aan Henk denken, voor hem bidden of mediteren, een kaarsje voor hem branden en/of hem een kaartje sturen. Zijn adres is:
Henk Haalboom
p.a. Ir. Molsweg 5
6834AA Arnhem

Met vriendelijke groet, Justine Mol