Valse bekentenissen onder druk van rechercheurs

Op 25 mei 2015 zendt omroep Human ‘Een lijk in het bos’ uit met Henk in de hoofdrol. Ondanks dat de documentaire laat zien dat het geen moord betreft en het voor Henk fysiek onmogelijk was om een grotere en jongere man te verstikken, vragen mensen zich af waarom Henk niet bij de feiten kon blijven tijdens de verhoren en er een heleboel bij verzon. Zoals hij in de documentaire overkomt en ook in het boek ‘De gestolen jaren van Henk Haalboom’ van Justine Mol is hij een betrouwbare en mentaal sterke man. Hoe kan dat nou?

Ook andere onschuldig veroordeelden reageerden op soortgelijke wijze in de verhoren. De mannen van de Puttense moordzaak waren onschuldig en bekenden toch. Ook Ina Post bekende de moord op een bejaarde vrouw. Dat overkwam ook Cees Borstboom in de Schiedammer parkmoord. Ofschoon Henk niet bekende vertelde hij wel verwarde verhalen over een mogelijke betrokkenheid.

Twijfels aan de geloofwaardigheid van onterecht verdachten en veroordeelden zijn hardnekkig. Ik zal proberen uit te leggen wat Henk doormaakte voor en na zijn aanhouding opdat zijn verwarring beter te begrijpen wordt.
Er vinden vervelende incidenten plaats in zijn leven. Er wordt ingebroken in zijn huis en zijn autosleutels zijn weg. Er vindt een aanrijding plaats met zijn auto, terwijl Henk thuis aan de telefoon zit. Een onbekende man komt hem vertellen dat Pim Overzier een oogje heeft op zijn vriendin. Kort daarna wordt Pim vermist en wordt Henks auto in beslag genomen. Henk gaat denken dat hij op de een of andere manier betrokken is bij de verdwijning van Pim Overzier. Zijn aanhouding door de politie en de beschuldiging van moord lijken zijn vermoeden te bevestigen. Deze gebeurtenis is zo traumatisch dat hij zich niets meer van de autorit naar het politiebureau kan herinneren. Vanaf dat moment kan hij niet meer normaal en met reflectie op zichzelf denken.

Hij komt in een hel terecht. Zeven weken lang wordt hij verhoord, soms wel 10 uur op een dag. Naast minimaal contact met zijn advocaat wordt hij volledig afgesloten van de buitenwereld. Alles om hem heen is vreemd en bedreigend. Hij zit in een isoleercel met dag en nacht het licht aan en constante camerabewaking. Hij slaapt niet en wordt verwarder.
Rechercheurs stellen soms wel 100 keer dezelfde vraag totdat ze een voor hen bevredigend antwoord krijgen. Als je dat bevredigend antwoord niet kunt geven omdat je onschuldig bent, blijven ze de druk opvoeren. Dus zeg je maar wat, ook al is het onzin, omdat je weet dat je dan van de druk verlost bent.
Henk weet de volgende dag al niet meer wat hij de vorige dag verteld heeft. De politie gaat als zijn geheugen fungeren. Hij laat het maar zo, ook al komt hij steeds verder weg van de realiteit. Hij raakt het spoor volledig bijster. Wat hij verklaart lijkt niet van belang, als hij maar verklaart. Als hij weigert zijn verklaringen te ondertekenen omdat ze geen goede weergave zijn van zijn verklaringen zegt een rechercheur: ‘ Het maakt ons niet uit of je wel of niet ondertekent, wij maken uit wat er op papier komt en daar gaat de officier van justitie van uit. Als we willen krijgen we iedereen veroordeeld’. Zo wordt Henk murw gemaakt en dat leidt er toe dat hij gaat denken dat het niet uitmaakt wat hij zegt. Ze maken toch hun eigen verhaal.
Een psycholoog die Henk om hulp vroeg voor zijn aanhouding verklaarde dat Henk toen al niet verhoorcapabel was en dat werd er tijdens de weken van verhoren niet beter op.

Als de verhoren stoppen vindt Henk langzaam zichzelf terug. Hij mag weer bellen met familie en vrienden en bezoek ontvangen. Het vechten voor gerechtigheid en het vinden van een bevredigende, geheel eigen houding ten opzichte van de mensen om hem heen geven hem zijn kracht terug. Hij kan weer recht denken. Jaren later lukt het hem met behulp van een therapeute de kromme verhalen die tijdens de verhoren ontstonden op te schonen en een eerlijke weergave te doen van de periode voor zijn aanhouding.

De film ‘De nachtmerrie van Ina Post’ geeft een goed beeld van hoe zij in haar verhoorperiode behandeld wordt. Op 25 juli 2015 gaat Eenvandaag in op gerechtelijke dwalingen en o.a. valse bekentenissen onder druk van rechercheurs.

Hart van Nederland: Toch herziening in zaak Henk Haalboom?

Justine Mol

Opnieuw gaat Geert Jan Knoops een herzieningsverzoek indienen bij de Hoge Raad in de zaak van Henk Haalboom. Haalboom zat 12 jaar lang uit voor de moord op Pim Overzier. Een moord die hij niet gepleegd kan hebben betoogd Knoops, die eerder een herzieningsverzoek deed.  Justine Mol strijdt al jaren voor vrijspraak van Haalboom en gelooft als geen ander in zijn onschuld. (bron: Hart van Nederland)

Bekijk de reportage op de website van Hart van Nederland: Toch herziening in zaak Henk Haalboom?

EenVandaag: Advocaat Knoops vraagt om heropening Drontense moordzaak

Uitzending EenVandaag Henk Haalboom

“In december 2001 verdwijnt Pim Overzier uit Apeldoorn spoorloos en wordt later dood gevonden in een bos bij Dronten. Henk Haalboom (69) gaat twintig jaar de cel voor moord. Maar was het wel een moord? Deskundigen twijfelen al jaren en nu verschijnt er een film, een boek en komt er mogelijk een nieuw onderzoek. Advocaat Geert-Jan Knoops heeft de Hoge Raad deze week verzocht het justitie onderzoek te heropenen.” (Bron: EenVandaag)

Bekijk de uitzending op de website van EenVandaag: Advocaat vraagt om heropening Drontense moordzaak

Herzieningsverzoek ingediend

Eindelijk is het zover. Op 21 mei heeft advocaat Knoops het herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Dit verzoek bevat wezenlijke onderzoeksresultaten die allen aantonen dat Overzier het meest waarschijnlijk een natuurlijke dood is gestorven en dat alle geraadpleegde pathologen anatoom geen spoor van verstikking hebben aangetroffen. Ook is duidelijk geworden dat iemand met het postuur van Henk Haalboom onmogelijk een man als Pim Overzier kan overweldigen en verstikken zonder sporen en letsels achter te laten.

Deze nieuwe gegevens staan helder uitgelegd onder
Zaak Overzier XI 4, XI 5 en XV 5.

Henk overgeplaatst van Zwolle naar Arnhem Zuid

Op donderdag 26 juli is Henk overgeplaatst van Zwolle naar Arnhem Zuid op verzoek van de medische dienst. Ik kan daar nu niet meer over zeggen dan dat dit een teken is van het onvermogen dat in de loop der jaren groeit om Henk een omgeving te bieden waarin hij gezond kan blijven. Hij is hartpatiënt, heeft een ernstige vorm van migraine en rug-, schouder- en evenwichtsproblemen. Buiten de P.I. zou Henk zijn leven zo kunnen inrichten dat zijn problemen goed te hanteren zouden zijn. Nu loopt hij voortdurend tegen zijn grenzen aan. Teveel lawaai, te fel licht, te hard bed, te weinig slaap, te veel onrust, te weinig zeggenschap over medicijngebruik en voeding, te weinig gehoor bij en steun van de medische dienst.

In dat licht is een overplaatsing naar een andere inrichting funest, omdat hij daar weer opnieuw moet beginnen met het verwerven van faciliteiten. Het personeel heeft nauwelijks mogelijkheden om hem te helpen aan wat hij nodig heeft en vindt hem lastig. Arnhem Zuid is extra moeilijk voor Henk omdat hij daar de eerste jaren van zijn detentie doorbracht. Daar kreeg zijn veroordeling langzaam vorm, terwijl hij bijna hele dagen in eenzame opsluiting moest doorbrengen. Hij is nu terug bij af en zit weer op een HvB afdeling (Huis van Bewaring), de plek waar nieuwe gedetineerden binnen komen, met een streng regiem met allerlei beperkingen. En dat na bijna 11 jaar detentie. De vraag is of zijn hart dit alles aankan.

Zijn advocaat, de heer Knoops doet wat hij kan om een oplossing te vinden. Hij heeft o.a. een bezwaarschrift ingediend tegen de overplaatsing. Wat jij kunt doen is aan Henk denken, voor hem bidden of mediteren, een kaarsje voor hem branden en/of hem een kaartje sturen. Zijn adres is:
Henk Haalboom
p.a. Ir. Molsweg 5
6834AA Arnhem

Met vriendelijke groet, Justine Mol

Artikel Justine Mol: Waarheid als coherentie

Henk Haalboom werd op 27 januari 2002 opgepakt en in 2004 door de Hoge Raad tot 20 jaar veroordeeld voor de moord op Pim Overzier omdat de rechters bewezen achtten dat Pim Overzier door hem met voorbedachten rade werd vermoord. De rechter gebruikte daarvoor als motivering ‘dat onderstaande elementen er op wijzen dat Pim Overzier een onnatuurlijke dood stierf:
1. de bevindingen van de patholoog-anatoom dr. Visser;
2. het bloed in de auto van Henk Haalboom;
3. de gang van zaken voordat Overzier werd begraven;
4. het feit dat en de omstandigheden waaronder Overzier werd begraven.’

Het beste dat we kunnen bereiken, aldus professor Derksen, is waarheid als coherentie. Een bewering is waar wanneer die bewering past bij andere beweringen die we aanvaarden. Met andere woorden bij een cluster van beweringen die tezamen een bepaald scenario opleveren.

Ik zal de theorie van ‘waarheid als coherentie’ loslaten op de vier bovengenoemde elementen uit de bewezenverklaring van de Hoge Raad…

Download het volledige artikel van Justine Mol: Waarheid als coherentie in De zaak Haalboom – Overzier (English: Article on Henk Haalboom)

Ik werd overvallen. Geweldloos antwoord op geweld.

Interview Stentor: Ik werd overvallenJustine Mol, woordvoerder van Hart voor Henk Haalboom, werd in november 2011 overvallen in haar huis en schreef daar een boekje over ‘Ik werd overvallen. Geweldloos antwoord op geweld.’ Zij beschrijft daarin hoe zij contact maakte met haar overvallers. Zij ‘gunt’ hen dat ze leren op een andere manier aan hun trekken te komen dan op deze gewelddadige manier en vraagt zich af of de Nederlandse gevangenis daar wel de meest geschikte plek voor is, gezien haar kennis van het leven in onze gevangenissen.

Zij werd geïnterviewd door dagblad de Stentor en door tv Gelderland (video volgt). Het boekje is uitgegeven bij SWP, telt 48 pagina’s en kost € 7,50 Het is te koop via iedere boekhandel.

Ton Derksen: ‘Leugens over Louwes’

Ton DerksenTon Derksen spreekt over het geven van onvolledige informatie door officieren van jusitie aan rechters waardoor de rechter een verkeerd beeld krijgt van een zaak. Op grond van dit verkeerde beeld doet hij vervolgens een uitspraak. Derksen legt, n.a.v. van zijn nieuwe boek ‘Leugens over Louwes’, uit wat hij verstaat onder professionele leugens als fenomeen. Ook in de zaak van Henk is veel gebeurd dat tot dit fenomeen behoort.

Klik hier voor de uitzending op YouTube »

Wikipedia: justitiële dwalingen

Wikipedia: ‘Dwalingen kunnen bij alle misdrijven optreden. De meest geruchtmakende dwalingen komen doorgaans tot uiting in zaken waarbij hoge straffen (kunnen) worden toegekend, bijvoorbeeld moordzaken. De laatste jaren tekent zich een groeiende belangstelling af in rechterlijke dwalingen. Dankzij nieuwe forensische technieken, met name op het gebied van het DNA-onderzoek, kan voorheen onbruikbaar bewijsmateriaal worden gebruikt om rechterlijke dwalingen in eerder gevoerde rechtszaken aan het licht te brengen.’

Lees hier meer over diverse justitiële dwalingen in verleden en heden.

Geen nieuws…

Op 26 januari 2011 kwam na ruim twee jaar onderzoek het rapport uit van de CEAS (Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken). Deze commissie kwam niet met een advies om de zaak van Henk Haalboom te heropenen. Advocaat Knoops besloot vervolgens in samenspraak met Henk een herzieningsverzoek in te dienen bij de Hoge Raad.

Sindsdien is het stil naar buiten en wordt er binnen hard gewerkt aan nieuwe onderzoeken en de inhoud van het herzieningsverzoek. Ik hoor regelmatig mensen hun verbazing uiten omdat ze het ‘zo lang’ vinden duren voordat dit herzieningsverzoek wordt uitgebracht. Ik zal een voorbeeld geven van wat de voorbereiding inhoudt en waarom het niet sneller gaat.

Er wordt besloten een bepaald onderzoek te laten doen. Ik kan nog niet concreet zijn over de inhoud omdat die pas weloverwogen en inclusief de onderzoeksresultaten verwoord zal worden in het herzieningsverzoek. Henk moet daarvoor een bezoek brengen aan de onderzoeker. Hiervoor is een verwijsbrief van een arts nodig. Voordat een daarvoor geschikte arts is benaderd en deze terug is van een buitenlandse reis, de formulering van de verwijzing na enkele malen heen en weer overleg is vastgesteld, het briefje via de arts van de P.I. Zwolle bij de directie en het hoofd van de medische dienst terecht is gekomen, de toestemming voor het bezoek aan de onderzoeker is gegeven, een datum is afgesproken en het transport is geregeld zijn er een aantal maanden verstreken. Dan moet het onderzoek nog worden uitgevoerd. Enige weken later komt er dan een verslag. De advocaat zal op bepaalde punten reageren en om verduidelijking vragen. Advocaat en onderzoeker hebben beide een drukke agenda. Wanneer dit proces zal zijn volbracht en er een document zal liggen dat bruikbaar is voor het herzieningsverzoek is nog ongewis.
En dit is dan één stukje van de puzzel.

Intussen maakt Henk het redelijk. Om te overleven heeft hij zichzelf buiten de tijd geplaatst.