‘Hart voor Henk Haalboom’ is een burgerinitiatief dat zich inzet voor gerechtigheid voor Henk Haalboom. Wij hebben ons verdiept in de feitelijke gebeurtenissen die geleid hebben tot de veroordeling van Henk Haalboom tot 20 jaar cel, omdat hij op 4 december 2001 Pim Overzier vermoord zou hebben. Wat is er precies gebeurd? Wat heeft het OM ervan gemaakt? Wij willen een klokkenluider zijn en de mistige gang van zaken die tot deze veroordeling heeft geleid bekend maken aan een groot publiek.

Na twaalf en een half jaar cel is Henk sinds juli 2014 op vrije voeten, zij het met een enkelbandje.

Wij ondersteunen dit proces door zoveel mogelijk aandacht voor deze zaak te genereren, o.a. via deze website. Ik heb een boek geschreven ‘De Gestolen Jaren van Henk Haalboom’, dat een realistisch beeld geeft van de mens Henk en beschrijft hoe het hem vergaan is in de gevangenis. Ons doel is bij te dragen aan helderheid en openheid, zodat duidelijk wordt wat waar is. Wij willen dit doen met respect voor alle betrokkenen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Verwijten maken heeft geen zin. Hoe kunnen we een veilige sfeer creëren, waarin fouten kunnen worden toegegeven en hersteld?

Wij willen met ons initiatief de afwikkeling van deze al meer dan 13 jaar slepende zaak helpen versnellen. We hopen met onze benaderingswijze te kunnen bijdragen aan een verschuiving in het Nederlands rechtssysteem en daarmee aan een kering van het lot van een ieder die veroordeeld is op basis van een omstreden rechtsgang.

Namens de mensen van ‘Hart voor Henk Haalboom’,

Justine Mol