Als je Henks verhaal hoort en je vermoedt dat het waar is dat hij onschuldig veroordeeld is, kan het zijn dat je iets voor hem wilt doen. Het is een menselijke reactie je gevoelens van verontwaardiging en machteloosheid te willen omzetten in actie. Er zijn regelmatig mensen die aanbieden voor Henk te bidden, te mediteren of licht naar hem toe te sturen. Een vriend van me heeft een speciaal armbandje omgedaan en iedere keer als zijn oog daar op valt, denkt hij aan Henk. Sommige mensen branden een kaars voor hem. Soms wordt er in groepen speciale aandacht aan zijn situatie gegeven, door middel van stilte, ondersteunende woorden, een lied of het sturen van energie.

Henk stelt al deze vormen van aandacht echt op prijs en ervaart ze als ondersteunend. Hij is inmiddels vrij, zij het met een enkelbandje, maar de zaak is nog niet af. De veroordeling is nog niet ongedaan gemaakt. Henk is fysiek en geestelijk heel moe en er moet nog zoveel gebeuren voordat de rehabilitatie daar is.

Iedere morele steun draagt er toe bij dat hij het volhoudt. Als je wilt kun je een reactie schrijven op deze site of een e-mail aan Henk persoonlijk sturen via contact@onschuldiggevangen.nl.
Wij zullen zorgen dat hij je bericht ontvangt.