In het document ‘De zaak Overzier’ worden de ins en outs van de zaak beknopt weergegeven. Wij zijn ons ervan bewust dat allerlei punten uit dit document vragen (kunnen) oproepen. In ‘Achtergronden’ vind je uitgebreide informatie over een breed scala aan aspecten van de zaak. We hebben dit document geschreven met de intentie een feitelijke weergave te geven van wat er destijds is gebeurd. We hebben verbanden gelegd die in de hectiek van het proces van acht jaar geleden nog niet werden gelegd. Er staan namen en gegevens uit onderzoeken in die nog niet eerder naar buiten zijn gebracht. Ook al is het een lijvig document geworden, toch vinden wij dat het de zaak duidelijker en eenvoudiger maakt.

Achtergronden bij de zaak Overzier » (PDF-bestand)