Hoe kon het gebeuren dat Henk Haalboom werd veroordeeld voor moord op Pim Overzier terwijl uit de sectie niets bleek van een moord? De enige aanwijzingen wezen zelfs op een natuurlijke doodsoorzaak, namelijk een acuut hartfalen.

Dat kon doordat de rechters de uitspraak van de patholoog-anatoom over de mogelijkheid van een natuurlijke dood aan de kant schoven omdat zij deze uitspraak verkeerd beoordeelden.